استکرهای دستی

استاندارد

  • ظرفیت (kg): 500-1500
  • بالابری (mm): 1000-1600

با قابلیت بالابری بالا

  • ظرفیت (kg): 1000
  • بالابری (mm): 2500-3000

دهنه عریض

  • ظرفیت (kg): 500-1000
  • بالابری (mm): 1500-1600

با قابلیت تنظیم شاخک

  • ظرفیت (kg): 500-1500
  • بالابری (mm): 1600-2500
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics