لیفتراک برقی

لیفتراک 1 الی 2.5 تن

  • ظرفیت (kg): 1000,1500,2000,2500
  • بالابری (mm): 2000-6500

لیفتراک 3 الی 3.5 تن

  • ظرفیت (kg): 3000,3500
  • بالابری (mm): 2000-6000

لیفتراک سه چرخ 1 الی 2 تن

  • ظرفیت (kg): 1000,1500,1800,2000
  • بالابری (mm): 2000-6000

لیفتراک ویژه راهروهای باریک

  • ظرفیت (kg): ۱۰۰۰
  • بالابری (mm): ۳۰۰۰-۵۰۰۰

ریچتراک

  • ظرفیت (kg): 1600,2000
  • بالابری (mm): 2900-8500
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics