لیفتراک بنزینی گازی

لیفتراک 1 الی 3.5 تن

  • ظرفیت (kg): 1000,1500,1800,2000,2500,3000,3500
  • بالابری (mm): 2000-6000

لیفتراک 4 الی 5 تن

  • ظرفیت (kg): 4000,4500,5000
  • بالابری (mm): 2600-6000

لیفتراک 5 الی 7 تن

  • ظرفیت (kg): 5000,6000,7000
  • بالابری (mm): 2600-7000
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics