استاندارد

 • ظرفیت (kg): 500-5000
 • بالابری (mm): 150-200

دهنه عریض

 • ظرفیت (kg): 1500-5000
 • بالابری (mm): 200
 • کاربری :

  مناسب برای صنایع سنگبری و پالت های عریض

ترمزدار

 • ظرفیت (kg): 2500
 • بالابری (mm): 200
 • کاربری :

  بارگیری در مسیرهای شیب دار

با پمپ دو سرعته

 • ظرفیت (kg): 2500
 • بالابری (mm): 200
 • کاربری :

  سرعت بالابری زیاد

با حرکت متقاطع

 • ظرفیت (kg): 1500-2500
 • بالابری (mm): 200
 • کاربری :

  جابجایی بارهای طویل در راهروهای باریک

با تکیه گاه

 • ظرفیت (kg): 2500
 • بالابری (mm): 200
 • کاربری :

  مناسب برای جابه جایی بارهای حجیم

با ارتفاع پایین

 • ظرفیت (kg): 1000-1500
 • بالابری (mm): 105-142
 • کاربری :

  جهت حمل پالت ها و بسته های با حداقل ارتفاع ورود شاخک

  حداقل ارتفاع: 52-35 میلیمتر

فوق باریک

 • ظرفیت (kg): 2000
 • بالابری (mm): 190
 • کاربری :

  دارای حداقل فاصله بیرونی شاخک ها (400-320 میلیمتر)

ضد زنگ

 • ظرفیت (kg): 2500
 • بالابری (mm): 115
 • کاربری :

  حمل محصولات غذایی و مواد شیمیایی، کاربری مناسب برای سردخانه ها 

توزین دار

 • ظرفیت (kg): 2000
 • بالابری (mm): 170
 • کاربری :

  توزین همزمان با حمل بار

ضد زنگ توزین دار

 • ظرفیت (kg): 2000
 • بالابری (mm): 170

با قابلیت بالابری بالا

 • ظرفیت (kg): 1000
 • بالابری (mm): 800
 • کاربری :

  جهت استفاده به عنوان جک پالت و میز هیدرولیکی

با قابلیت بالابری بالا و تکیه گاه

 • ظرفیت (kg): 1000
 • بالابری (mm): 800
 • کاربری :

  مناسب برای جابه جایی بارهای حجیم

با قابلیت بالابری برقی بالا

 • ظرفیت (kg): 1000
 • بالابری (mm): 800

حامل بارهای مدور

 • ظرفیت (kg): 1000
 • بالابری (mm): 120
 • کاربری :

  مناسب برای حمل اجسام مدور

برای سطوح ناهموار

 • ظرفیت (kg): 1500
 • بالابری (mm): 240
 • کاربری :

  مناسب برای پروژه های ساختمانی

سفارشی

 • ظرفیت (kg): بر مبنای سفارش
 • بالابری (mm): بر مبنای سفارش

استاندارد

 • ظرفیت (kg): 1200-2000
 • بالابری (mm): 200

با جایگاه اپراتور

 • ظرفیت (kg): 2000-2500
 • بالابری (mm): 200

کاربری نشسته اپراتور

 • ظرفیت (kg): 2000-2500
 • بالابری (mm): 200

بالابری دستی

 • ظرفیت (kg): 1000-1500
 • بالابری (mm): 200

با صفحه مسطح

 • ظرفیت (kg): 1000
 • بالابری (mm): 200
 • کاربری :

  جهت حمل بارهای غیر پالت

قابلیت بالابری بالا

 • ظرفیت (kg): 2000
 • بالابری (mm): 1000-2500
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics