مکانیکی

Fork Carriage (کالسکه حامل شاخک)

 • کاربری :

  افزایش عرض کالسکه حامل شاخک ها

 • عکس کاربری عکس کاربری

Crane Jib( جرثقیل بازویی)

 • کاربری :

  تغییر کاربری لیفتراک به جرثقیل

 • عکس کاربری عکس کاربری

Carrying Ram (رام حامل)

 • کاربری :

  حمل کلاف

 • عکس کاربری عکس کاربری

Load Backrest (تکیه گاه بار)

 • کاربری :

  افزایش ایمنی نگهداری بار

 • عکس کاربری عکس کاربری

Snow Plough Blade ( تیغه برف پاک کن)

 • کاربری :

  برف روبی در زمستان

 • عکس کاربری عکس کاربری

Drum Grab (گریپر بشکه)

 • کاربری :

  نصب بر روی شاخک های استکرهای دستی و انواع لیفتراک ها جهت حمل بشکه

 • عکس کاربری عکس کاربری

Drum Lifter (گریپر بشکه مجهز به ضامن نگهدارنده)

 • کاربری :

  نصب بر روی شاخک های استکرهای دستی و انواع لیفتراک ها جهت حمل بشکه

 • عکس کاربری عکس کاربری

Moultiple Drum Lifter (گریپر بشکه چند تایی مجهز به ضامن نگهدارنده)

 • کاربری :

  نصب بر روی شاخک های استکرهای دستی و انواع لیفتراک ها جهت حمل بشکه

 • عکس کاربری عکس کاربری

Rotating Drum Lifter (گریپر تخلیه بشکه)

 • کاربری :

  نصب بر روی شاخک های استکرهای دستی و انواع لیفتراک ها جهت حمل و تخلیه بشکه

 • عکس کاربری عکس کاربری
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics